Gizlilik ve Yasal Uyarılar


KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM , web sitesinde ve kataloğunda yer alan ürünleri en kısa sürede üretmek için her türlü çabayı gösterecektir; ancak ürünlerin üretiminde kullanılan bazı bileşenler  stoklarla sınırlı olduğu için tedarikte kesintiler olabilir.

 

KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM gerekli gördüğü zamanlarda katalogda yer alan ürünlerin, kalite ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde, tasarımlarında ve malzemelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Web sitesinde ve Katalog fiyatları sitede ve ön kapakta belirtilen süre için geçerli olmakla beraber, kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM’ fiyatlarda değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

Web sitesinde ve Katalog içinde KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM kontrolü dışında oluşan baskı hatalarından dolayı KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM'ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar.

 

İşbu Gizlilik Politikası, Site’de yer alan ve zaman zaman KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM tarafından değiştirilebilecek Kullanım Koşullarında belirtilen KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM ve Kullanıcı arasında akdedilmiştir. İşbu Gizlilik Politikasında yer alan ifadeler aksi ifade edilmedikçe Kullanım Koşullarında tanımladıkları anlamlara geleceklerdir.

 

Bilgiler, Site’deki yeniliklerden ve etkinliklerden Kullanıcıları haberdar etmek, Site’yi önerileriniz doğrultusunda geliştirmek amacıyla kullanılabilir. KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM tarafından talep edilen bilgiler veya Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Ayrıca söz konusu bilgiler Kullanıcılara hizmet vermek, KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM tarafından verilen hizmetleri sürdürmek, korumak ve geliştirmek amacıyla denetim, araştırma ve analiz yapmak, yeni Hizmetler geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

 

Site’deki sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site'de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Aşağıda belirtilen durumlarda KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılara ait kişisel bilgileri açıklayabilir. Bu durumlar;

 

a.     Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;

b.     Kullanıcı rızasının alındığı;

c.      Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve

d.     Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

 

KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM, kişisel bilgileri yasalar ve işbu gizlilik politikası ve Kullanıcı Koşullar’ı kapsamında özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak işbu kişisel bilgilerin Site’nin kamuya açık alanlarında yayınlanarak diğer kullanıcı ve 3. kişilerin kullanımına sunulması halinde KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM Kullanıcı karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM, Kullanıcıların Sitesi'yi kullanımı hakkındaki bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir site hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Sitesi'yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır. Ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Site'de yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

 

İşbu Gizlilik Politikası ve zaman zaman Gizlilik Politikasında yapılacak değişiklikler, KRM GRUP İNŞAAT-EMLAK-YÖNETİM tarafından Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, Gizlilik Politikasını ve yapılacak değişiklikleri Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadır.

magbo system